ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ป. 4.8

🎉Congratulations 🎉ด.ช.ศิริพงศ์ ชัยจิตติประเสริฐ ป. 4.8
🏅🏅รางวัล 2 เหรียญทองประเภท Math Olympiad Contest และ Math Warriors Competition
🏆1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการรวมคะแนนการแข่งขันทุกประเภท พร้อมเกียรติบัตร
 ซึ่งเป็นตัวแทนประไทย ในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ นานาชาติ ประเทศสิงคโปร์ Singapore International Math Olympiad Challenge มีผู้เข้าแข่งขัน 1,100 กว่าคนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 ประเทศ