ขอแสดงความยินดี กับเด็กๆที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ประเภททีมฟุตบอล ( ikids International Youth Robot Competition) ในการเข่งขันครั้งนี้เด็กๆได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญพร้อมโล่ และ รางวัลชมเชย

อีกก้าวของมาลาเบี่ยง จากการฝึกซ้อมและความตั้งใจของเด็กๆ
🎉ขอแสดงความยินดี🎉 กับเด็กๆที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ประเภททีมฟุตบอล ( ikids International Youth Robot Competition)  ในการเข่งขันครั้งนี้เด็กๆได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญพร้อมโล่ และ รางวัลชมเชย
โดยทั้ง 3 ทีมได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรรมนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
🎉ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญพร้อมโล่🎉
🌟ด.ช.ปณิธาน กล้าหาญ ป.6.8
🌟ด.ช.อัทช์ อัครปัญจาภรณ์ ป.6.8
🌟ด.ช.อุทยาน แก้วเมือง ป.6.8
🎉รางวัลชมเชย🎉
🌟ด.ช.ณัฐพัฒน์ บางระพิมลพงศ์ ป.2.1
🌟ด.ช.รณรต พัทธวีรกุล ป.2.8
🌟ด.ช.พชร เวียงคำ ป.2.1
🌟ด.ช.นิรัช ลิ้มสุวรรณ ป.5.7
🌟ด.ช.ธนัท ตั้งสกุลเรืองไล ป.5.7
🌟ด.ช.ศดิศ อ้นอินทร์ ป.3.6
💕 ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนและขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนในการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะ