ประมวลกิจกรรมโรงเรียน ปี 2560

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมทัศนศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ในระดับอนุบาล 1-อนุบาล3

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมสุนทรภู่

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมทำดอกดารารัตน์ ร.9