วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30น.-15.30 น. ทางโรงเรียนจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน