กิจกรรมจำลองเหตุการณ์ การเกิดไฟไหม้และมีผู้บาดเจ็บ ประจำปีการศึกษา 2561

   ดร.อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยจำลองเหตุการณ์ การเกิดไฟไหม้และมีผู้บาดเจ็บ เพื่อการป้องกันสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน เช่น แก๊สรั่ว อัคคีภัย และ สาธิตการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน การฝึกซ้อมจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียน และบุคลากร ทางโรงเรียนจึงได้เรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากร และวางแผนการฝึกซ้อมต่าง ๆ ที่จำเป็นทางโรงเรียน จึงขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก เทศบาลนครพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จัดเจ้าหน้ามาให้ความรู้แก่บุคลากรของทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง